Piller

Elektrikle ilgili yazılarımıza devam ederken, madem bir önceki yazımızda “elektrik kaynakları” konusuna girdik, bu konuda geçen pilleri biraz daha detaylandıralım. Çünkü piller, elektriğe ulaşmanın, en kolay ve verimli yollarından birisi. Bu yazımızda da pilin tarihinden, yapısından ve türlerinden bahsedelim. Ardından da şarjlı pillerle ilgili bir uygulama ile teorik bilgilerimizi pratiğe dökelim.

Continue reading “Piller”

Elektrik Kaynakları

Daha önce elektriğin ne olduğu üzerine konuşmuştuk. Şimdi aşağı yukarı ne olduğunu bildiğimiz bu fenomenin, kaynaklarını inceleyelim. Çok çeşitli elektrik kaynakları olmasına rağmen, bir çırpıda sayabileceklerimiz; şebeke elektriği (şehir cereyanı), jeneratörler, piller ve akülerdir. Bunlardan şebeke elektriği ve jeneratörler genelde alternatif akım verirken; pil ve aküler ise doğru akım kaynaklarıdır. Bu konuyu biraz detaylandırmakta fayda var.

Continue reading “Elektrik Kaynakları”

Elektrik Devresi ve Devre Elemanları

Elektrik devresinin tanımıyla ilgili, Türkçe kaynaklarda bol bol alternatif mevcut. Ancak benim yapabileceğim tanım şöyle: İçinde elektrik akımının dolaştığı ve çeşitli devre elemanları barındıran kapalı devrelere, elektrik devresi diyoruz. Eğer bu devreler bir veya birkaç elektronik eleman ihtiva ediyorsa, bunlara elektronik devre demekteyiz. Elektrik devreleri en basit haliylebir güç kaynağı (üreteç), iletkenler ve belli bir dirence sahip bir eleman (direnç, ampul vs) içerirler.

Continue reading “Elektrik Devresi ve Devre Elemanları”